Văn bản của HĐND-UBND

Danh sách thí sinh nộp hồ sơ dự thi tuyển công chức phường năm 2022 (tính đến 17 giờ, ngày 23 tháng 6 năm 2022)
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu DANH SÁCH
Ngày ban hành 12/07/2022
Người ký DANH SÁCH
Trích yếu Danh sách thí sinh nộp hồ sơ dự thi tuyển công chức phường năm 2022 (tính đến 17 giờ, ngày 23 tháng 6 năm 2022)
Cơ quan ban hành UBND TP Vĩnh Long
Phân loại Kế hoạch