Văn bản của HĐND-UBND

Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 206 / 11 trang
489/TB-UBND30/05/2023Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức Phường năm 2023
488/TB-UBND25/05/2023Về việc thuyên chuyển và nhu cầu tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2023 - 2024
484/TB-UBND16/05/2023Tài liệu ôn thi Tài chính - Kế toán kèm Thông báo 848/TB-UBND
484/TB-UBND16/05/2023Tài liệu ôn thi kiến thức chung kèm Thông báo 484/TB-UBND
484/TB-UBND16/05/2023Thông báo những người đủ điều kiện dự tuyển, thời gian, địa điểm thi tuyển công chức phường năm 2023
08/CT-UBND09/05/2023Chỉ thị về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
23/KH-UBND12/04/2023Kế hoạch tiếp nhận vào làm viên chức
488/TB07/04/2023Thông báo tuyển dụng công chức phường thuộc thành phố Vĩnh Long năm 2023
07/KH-UBND24/02/2023Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với thanh niên và tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2023
10/TB-HĐ16/02/2023Thông báo về việc công nhận kết quả trúng viên chức sự nghiệp văn hóa thành phố Vĩnh Long năm 2022
533/QĐ-UBND10/02/2023Quyết định công nhận Phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
08/TB-HĐ30/01/2023Thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tuyển vòng 2
13/TB-HĐ19/01/2023Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thành phố Vĩnh Long, năm học 2022 - 2023
12/TB-HĐ09/01/2023Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thành phố Vĩnh Long năm học 2022 - 2023
132/QĐ-UBND06/01/2023Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023
08/TB-HD20/12/2022Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2022 - 2023
6641/QĐ-UBND15/12/2022Quyết định công nhận phường Trường An thành phố Vĩnh Long đạt chuẩn đô thị văn minh (lần đầu)
05/2022/QĐ-UBND06/12/2022Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Vĩnh Long
04/2022/QĐ-UBND06/12/2022Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Vĩnh Long
03/2022/QĐ-UBND06/12/2022Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Vĩnh Long