Thông báo

Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long đăng tải phiếu lấy ý kiến công đồng dân cư phương án kiến trúc công trình: Cầu đi bộ thành phố Vĩnh Long
Về việc công khai thông tin người nộp thuế trên phương tiên thông tin đại chúng
Cẩm nang Bảo đảm An toàn thông tin trong đại dịch Covid-19
Ngân hàng chính sách xã hội triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi san xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg
Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công tỉnh Vĩnh Long
Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Vĩnh Long thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
Văn phòng HĐND&UBND Thành phố Vĩnh Long thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua sắm thiết bị CNTT năm 2016
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long tại cuộc họp thường kỳ tháng 4.2016
Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long thông báo về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ Quốc ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày chiến thắng 30 tháng 4 và ngày Quốc tế Lao động 01 tháng 5
Ủy ban nhân dân Thành phố Vĩnh Long thông báo về việc treo cờ Tổ Quốc và nghỉ tết Nguyên Đán Bính Thân năm 2016
UBND thành phố Vĩnh Long thông báo treo cờ nhân ngày dân số Việt Nam 26.12
Văn phòng UBND thành phố Vĩnh Long thông báo chào hàng cạnh tranh mua sắm thiết bị CNTT năm 2015
Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Long thông báo về việc tiến hành kê khai tài sản, thu nhập năm 2015
Kê thai thu nhập, tài sản năm 2015
<< < 1 > >>