Lịch làm việc TT UBND TP Vĩnh Long

Lịch công tác tuần của Thường trực UBND thành phố Vĩnh Long tháng 03.2022 (từ ngày 21.03.2022 đến ngày 25.03.2022)
Lịch công tác tuần của Thường trực UBND thành phố Vĩnh Long tháng 02.2022 (từ ngày 21.02.2022 đến ngày 25.02.2022)
Lịch công tác tuần của Thường trực UBND thành phố Vĩnh Long tháng 02.2022 (từ ngày 14.02.2022 đến ngày 18.02.2022)
Lịch công tác tuần của Thường trực UBND thành phố Vĩnh Long tháng 01.2022 (từ ngày 17.01.20220 đến ngày 22.01.2022) Lịch công tác tuần của Thường trực UBND thành phố Vĩnh Long tháng 01.2022 (từ ngày 17.01.20220 đến ngày 22.01.2022)
V/v thông báo lịch công tác tuần tháng 8/2019 (từ ngày 26/8 đến 30/8/2019) của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long
V/v thông báo lịch công tác tuần tháng 8/2019 (từ ngày 19/8/19 đến 23/8/2019) của Thường trực Ủy ban nhân dân TPVL.
V/v thông báo lịch công tác tuần tháng 3/2019 (từ ngày 25/3/19 đến 29/3/2019) của Thường trực Ủy ban nhân dân TPVL.
V/v thông báo lịch công tác tuầntháng 3/2019(từ ngày 18/3/19 đến 22/3/2019)của Thường trực Ủy ban nhân dân TPVL.
V/v thông báo lịch công tác tuần tháng 02/2019 (từ ngày 25/02 đến 01/3/2019) của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long
V/v thông báo lịch công tác tuần tháng 11/2018 (từ ngày 26/11 đến 30/11/2018) của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long
V/v thông báo lịch công tác tuần tháng 11/2018 (từ ngày 05/11 đến 09/11/2018) của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long
V/v thông báo lịch công tác tuần tháng 10/2018 (từ ngày 22/10 đến 26/10/2018) của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long
V/v thông báo lịch công tác tuần tháng 10/2018 (từ ngày 08/10 đến 12/10/2018) của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long
V/v thông báo lịch công tác tuần tháng 10/2018 (từ ngày 01/10 đến 05/10/2018) của Thường trực Ủy ban nhân dân TPVL.
Về việc thông báo lịch công tác tuần tháng 7/2018(từ ngày 23/7 đến 27/7/2018) của Thường trực Ủy ban nhân dân TPVL.
V/v thông báo lịch công tác tuần tháng 7/2018(từ ngày 09/7 đến 13/7/2018)của Thường trực Ủy ban nhân dân TPVL.
V/v thông báo lịch công tác tuần tháng 6/2018 (từ ngày 11/6 đến 15/6/2018) của Thường trực Ủy ban nhân dân TPVL.
V/v thông báo lịch công tác tuần tháng 6/2018 (từ ngày 04/6 đến 08/6/2018) của Thường trực Ủy ban nhân dân TPVL.
V/v thông báo lịch công tác tuần tháng 5/2018 (từ ngày 28/5 đến 01/6/2018) của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long.
V/v thông báo lịch công tác tuần tháng 5/2018 (từ ngày 14/5 đến 18/5/2018) của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long.
<< < 1 2 > >>