Lịch làm việc TT UBND TP Vĩnh Long

V/v thông báo lịch công tác tuần tháng 8/2019 (từ ngày 26/8 đến 30/8/2019) của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long
V/v thông báo lịch công tác tuần tháng 8/2019 (từ ngày 19/8/19 đến 23/8/2019) của Thường trực Ủy ban nhân dân TPVL.
V/v thông báo lịch công tác tuần tháng 3/2019 (từ ngày 25/3/19 đến 29/3/2019) của Thường trực Ủy ban nhân dân TPVL.
V/v thông báo lịch công tác tuầntháng 3/2019(từ ngày 18/3/19 đến 22/3/2019)của Thường trực Ủy ban nhân dân TPVL.
V/v thông báo lịch công tác tuần tháng 02/2019 (từ ngày 25/02 đến 01/3/2019) của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long
V/v thông báo lịch công tác tuần tháng 11/2018 (từ ngày 26/11 đến 30/11/2018) của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long
V/v thông báo lịch công tác tuần tháng 11/2018 (từ ngày 05/11 đến 09/11/2018) của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long
V/v thông báo lịch công tác tuần tháng 10/2018 (từ ngày 22/10 đến 26/10/2018) của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long
V/v thông báo lịch công tác tuần tháng 10/2018 (từ ngày 08/10 đến 12/10/2018) của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long
V/v thông báo lịch công tác tuần tháng 10/2018 (từ ngày 01/10 đến 05/10/2018) của Thường trực Ủy ban nhân dân TPVL.
Về việc thông báo lịch công tác tuần tháng 7/2018(từ ngày 23/7 đến 27/7/2018) của Thường trực Ủy ban nhân dân TPVL.
V/v thông báo lịch công tác tuần tháng 7/2018(từ ngày 09/7 đến 13/7/2018)của Thường trực Ủy ban nhân dân TPVL.
V/v thông báo lịch công tác tuần tháng 6/2018 (từ ngày 11/6 đến 15/6/2018) của Thường trực Ủy ban nhân dân TPVL.
V/v thông báo lịch công tác tuần tháng 6/2018 (từ ngày 04/6 đến 08/6/2018) của Thường trực Ủy ban nhân dân TPVL.
V/v thông báo lịch công tác tuần tháng 5/2018 (từ ngày 28/5 đến 01/6/2018) của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long.
V/v thông báo lịch công tác tuần tháng 5/2018 (từ ngày 14/5 đến 18/5/2018) của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long.
Lịch công tác tuần tháng 12/2015 (từ 07/12 đến 11/12) của Thường trực UBND thành phố Vĩnh Long
Lịch công tác tuần tháng 12/2015 (từ 30/11 đến 04/12) của Thường trực UBND thành phố Vĩnh Long
Lịch công tác tuần tháng 11/2015 (từ 09/11 đến 13/11) của Thường trực UBND thành phố Vĩnh Long
Lịch công tác tuần tháng 9/2015 (từ 14/9 đến 18/9) của Thường trực UBND thành phố Vĩnh Long
<< < 1 2 > >>