Quy hoạch xây dựng - thông tin công khai

- Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng phường 2,Thành phố Vĩnh Long tỷ lệ 1/2000
- Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng phường 3,Thành phố Vĩnh Long tỷ lệ 1/2000
- Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng phường 4,Thành phố Vĩnh Long tỷ lệ 1/2000
- Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng phường 5,Thành phố Vĩnh Long tỷ lệ 1/2000
- Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng phường 8,Thành phố Vĩnh Long tỷ lệ 1/2000
- Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng phường 9,Thành phố Vĩnh Long tỷ lệ 1/2000
-Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị Mỹ Thuận,Thành phố Vĩnh Long tỷ lệ 1/2000
- Phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung Thành phốVĩnh Long đến năm 2020
-Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500: Khu Hành chính tỉnh và dân cư Phường 9, Thành phố Vĩnh Long
- Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái, dịch vụ thương mại, vui chơi giải trí và du lịch Cồn Chim
- Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp phép môi trường của cơ sở sản xuất điện mặt trời Thanh Vân

- Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp phép môi trường của Phòng khám đa khoa Ánh Thủy

- Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp phép môi trường của cơ sở sản xuất kem Muôn Thuở

- Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư “Công ty TNHH MTV Đức Thắng - Địa điểm kinh doanh chế biến sản xuất”

- Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án “Bệnh viện mắt Sài Gòn Vĩnh Long”

- Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án “Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi Putin”

- Quyết định + Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2025, định hướng đến năm 2030