Siêu thị - Khách sạn

 Siêu thị Co.op Mart, Số 26, đường 3/2, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

 Siêu thị Điện máy - Nội thất Chợ Lớn (Vĩnh Long). Địa chỉ: Số 26, đường 3/2, P.1, TP. Vĩnh Long. ĐT: 0270 3836728. 

 Siêu thị Dienmay.com. Địa chỉ: 210, Lê Thái Tổ, P.2, TP. Vĩnh Long - ĐT: 0270 3863 822

 Siêu thị Thế giới di động. Địa chỉ: 93B, đường 2 tháng 9, P.1, TP. Vĩnh Long

 Khách sạn Cửu Long - Địa chỉ: Số 01, đường 1 tháng 5 - P.1 - TP. Vĩnh Long. ĐT: 0270 3823 656

 Khách sạn Ngũ Long - Địa chỉ: Số 34, đường Trưng Nữ Vương - P.1 - TP. Vĩnh Long. ĐT: 0270 3827 147

 Khách sạn Ánh Hồng - Địa chỉ: Số 1/2, đường Hoàng Thái Hiếu - P.1 - TP. Vĩnh Long. ĐT: 0270 3912 590

 Khách sạn Hoa Ngọc - Địa chỉ: Số 1/6, đường Hoàng Thái Hiếu - P.1 - TP. Vĩnh Long. ĐT: 0270 3822 994


 Các khách sạn - nhà nghỉ khác trên địa bàn TP. Vĩnh Long