Ngày 17/04/2015 09:16:36
Thành phố Vĩnh Long thông báo viếng nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015)
Thực hiện kế hoạch số 08/KH-BTC ngày 20.3.2015 của BTC các ngày lễ lớn thành phố Vĩnh Long về tổ chức hoạt động dã ngoại giúp dân xã Tân Hòa Anh hùng và kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015).

Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Long thông báo đến Thủ trưởng các cơ quan khối Đảng, chính quyền, Đoàn thể và Ủy ban Nhân dân 11 phường, xã thuộc thành phố Vĩnh Long phân công cán bộ, công chức tham dự lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, thành phần tham dự gồm có: Toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan khối Đảng, chính quyền và đoàn thể Thành phố Vĩnh Long; Toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan khối Đảng, chính quyền và đoàn thể 11 phường, xã trực thuộc Thành phố Vĩnh Long; Ban chỉ huy Quân sự Thành phố Vĩnh Long: phân công 80 cán bộ, chiến sĩ. Công an Thành phố Vĩnh Long: phân công 80 cán bộ, chiến sĩ. Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vĩnh Long: phân công 50 % cán bộ, công chức, viên chức. Giao Trưởng Phòng giáo dục và đào tạo Thành phố Vĩnh Long: phân công 600 giáo viên của các trường học trực thuộc Phòng quản lý. Lực lượng của các đơn vị về nguồn: 255 đồng chí. Lễ viếng bắt đầu vào lúc 6 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2015 (Sáng Thứ Bảy) tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long.

Đại biểu tham dự lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ trang phục phải nghiêm chỉnh, trang trọng và phù hợp. Phương tiện đi lại các đơn vị tự lực.Riêng lực lượng về nguồn mặc trang phục đã thống nhất với Ban tổ chức. Sau khi thực hiện lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ xong, lực lượng về nguồn tập trung tại khu vực theo qui định của Ban tổ chức để hành quân về địa điểm đóng quân hoạt động dã ngoại. Phương tiện đi lại tự lực và bố trí 02 người / xe / mô tô.Đồng thời giao cho Trưởng Công An và Chỉ huy trưởng Ban quân sự Thành phố Vĩnh Long phân công 02 chiến sĩ / đơn vị mặc lễ phục để khiêng tràng hoa phục vụ lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Vĩnh Long chuẩn bị 02 tràng hoa, nhang, đèn, các vật dụng có liên quan và liên hệ với Ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh bảo đảm phục vụ tốt lễ viếng, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố Vĩnh Long phân công người dẫn chương trình phục vụ lễ viếng.

Ủy ban nhân dân Thành phố Vĩnh Long đề nghị đồng chí Bí thư Thành ủy Vĩnh Long, Chủ tịch UBND Thành phố Vĩnh Long mặc trang phục áo veston, thắt cà vạt; Trưởng Công An Thành phố và Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Thành phố Vĩnh Long mặc lễ phục của ngành để dâng hương và tràng hoa viếng nghĩa trang liệt sĩ.

                                                          THU THẢO VP.HĐND&UBND TPVL

Các tin khác