Ngày 30/05/2019 08:33:16
Hợp nhất Đài truyền thanh, Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố Vĩnh Long
Chiều 27/5/2019, UBND TPVL công bố quyết định thành lập trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao trực thuộc UBND TP trên cơ sở hợp nhất đài truyền thanh và trung tâm văn hóa - thể thao. Theo đó, Trung tâm chính thức đi vào hoạt động vào ngày 1/6 tới. Ông Hồ Văn Huân – UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Long đến dự.

Trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin - Truyền thông. Có chức năng phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương; tổ chức, cung ứng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nhu cầu tiếp cận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn TP và thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của đảng bộ, chính quyền của thành phố.nh: Ông Ông Hồ Văn Huân - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Long trao Quyết định cho Ông Trương Chí Cường, 

Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao TPVL.


Phát biểu tại lễ công bố, Chủ tịch UBND TPVL – Nguyễn Trung Kiên chỉ đạo Trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao TP không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; đoàn kết nội bộ cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt việc phát triển du lịch để đạt mục tiêu đến năm 2020, du lịch TPVL cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời lãnh đạo, tạo nguồn thu để hướng tới tự chủ hoàn toàn trong thời gian tới.Ảnh: Ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPVL trao quyết định cho các Phó giám đốc

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao TPVL.


Được biết, đến nay toàn tỉnh có 7/8 huyện, thị, TP đã thực hiện hợp nhất đài truyền thanh, trung tâm Văn hóa – thể thao, dự kiến trong tháng 6 tới sẽ hoàn thành việc sáp nhập này, qua đó góp phần sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả./.

 

Nguyễn Sơn

Các tin khác