Ngày 30/05/2019 08:37:13
Ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn Châu Phi
Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn, ngày 24/5/2019, Ủy ban Nhân dân TPVL đã triển khai Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn thành phố.

 

Với mục tiêu chủ động giám sát chặt chẽ, phát hiện kịp thời, xử lý triệt để không để lây lan ra diện rộng, giảm thiểu thấp nhất tác động tiêu cực đến kinh tế, xã hội, môi trường trên địa bàn thành phố, kế hoạch triển khai cho toàn thể hệ thống chính trị thành phố, phường xã những biện pháp ứng phó khẩn cấp, cụ thể đối với những địa phương đã xảy ra ổ dịch cũng như những địa phương chưa xảy ra ổ dịch.


Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng chỉ đạo cho các ngành chức năng và các địa phương tăng cường thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bệnh dịch tả lợn Châu phi, nhất là đối với các hộ chăn nuôi để nâng cao nhận thức trong việc kịp thời phát hiện, báo dịch và không dấu dịch. Chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, trang thiết bị hóa chất kịp thời ứng phó khi có tình huống xảy ra.Điều tra, quản lý chặt tổng đàn, số hộ nuôi trên địa bàn; hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt việc tiêu độc, sát trùng, tiêm phòng đầy đủ các loại bệnh cho đàn vật nuôi. Thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ trong phòng, chống dịch; vận động người chăn nuôi thực hiện chôn lấp tại chỗ khi có dịch xảy ra, đồng thời cũng có phương án chuẩn bị vị trí chôn lấp tập trung để chủ động ứng phó khi dịch xảy ra trên diện rộng.


Được biết, vừa qua trên địa bàn TPVL đã xảy ra 2 ổ dịch tả lợn Châu phi tại phường 5 và phường 8 với tổng số đã tiêu hủy là 123 con, Ủy ban Nhân dân TPVL đã ban hành quyết định công bố dịch đối với bệnh dịch tả lợn Châu phi ở hai địa phương này./.

 

Hữu Dũng - Phó CVP HĐND&UBND TPVL

 

Các tin khác