Ngày 29/11/2018 15:01:13
Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long giám sát về tình hình hoạt động kinh tế tập thể trên địa bàn TPVL
Ngày 27/11/2018, Sở Kế hoạch và đầu tư Vĩnh Long cùng các sở ngành tỉnh có liên quan đến giám sát về tình hình hoạt động kinh tế tập thể năm 2018 trên địa bàn TPVL nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hợp tác xã, tổ hợp tác.

T


Ảnh: Đại diện Hợp tác xã phát biểu ý kiến tại buổi giám sát.


Theo đánh giá, hầu hết các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tiếp tục được duy trì và củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, trong sản xuất biết áp dụng khoa học - kỹ thuật nên sản lượng được nâng lên, chi phí đầu tư sản xuất giảm, từ đó thu nhập của các xã viên, tổ viên và người lao động ngày càng cao. Các HTX, tổ hợp tác hoạt động chủ yếu trên các lĩnh vực CN-TTCN, giao thông vận tải, xây dựng, nông nghiệp,… Trong năm 2018, TPVL thành lập mới 5 HTX, nâng tổng số HTX hiện nay lên 17 HTX và 28 THT.

 

Tại buổi giám sát, các HTX, THT cũng nêu lên những khó khăn, yếu kém chung trong quá trình hoạt động là vấn đề tìm đầu ra, chưa tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư sản xuất; Khó khăn trong chứng nhận VietGap, quỹ đất để hoạt động; Các HTX, THT chưa phối hợp với cơ quan chuyên môn trong hướng dẫn về kỹ thuật; liên kết trong sản xuất và tiêu thụ, việc thu phí dịch vụ đối với các hợp tác xã vận tải chưa thống nhất với nhau,…

Phát biểu tại buổi giám sát, Đoàn giám sát của tỉnh ghi nhận kết quả của TPVL trong công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể; công tác triển khai các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX và tình hình phát triển HTX, THT thời gian qua trên địa bàn. Đồng thời, đề nghị thành phố quan tâm, tạo điều kiện nhiều hơn nữa để các HTX và THT phát triển; tăng cường công tác tuyên truyền; Quan tâm đến việc hướng dẫn, theo dõi, giám sát quá trình hoạt động các HTX, THT trên địa bàn để định hướng, chỉ đạo quản lý và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc./.

 

Nguyễn Sơn

Các tin khác