Ngày 02/10/2018 14:52:26
Hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy 4/10”
Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long ban hành Công văn số 2052/UBND, ngày 26 tháng 9 năm 2018 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10” năm 2018 và yêu cầu UBND 11 phường xã, ban ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân PCCC (04/10/2018),tập trung thực hiện tốt một số công tác trọng tâm như:

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCCC cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân và nhân dân bằng các nội dung cụ thể, hình thức phù hợp như: tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ, hội thi, hội thảo chuyên đề, mittinh, diễu hành, tổ chức hội thao nghiệp vụ PCCC; tuyên truyền lưu động… để mỗi cán bộ đảng viên và người dân nâng cao nhận thức, có tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động về PCCC, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh trong công tác này.

Đài Truyền thanh thành phố Vĩnh Long xây dựng tin, bài, tổ chức tuyên truyền về PCCC và CNCH trên hệ thống truyền thanh thành phố. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng và có biện pháp bảo đảm an toàn PCCC khi sử dụng điện gas, xăng, dầu đặc biệt là thiết bị sinh nhiệt, thiết bị sản xuất… Tổ chức tự kiểm tra phát hiện và kịp thời khắc phục những tồn tại thiết sót, bất cập trong công tác PCCC tại trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, đại bàn quản lý. Củng cố, thành lập đội PCCC cở sở, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC, cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng PCCC tại chỗ, lực lượng bảo vệ cơ quan; bố trí lực lượng trực đảm bảo yêu cầu xử lý các tình huống cháy nổ (nhất là ban đêm, ngoài giờ làm việc). Trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ phù hợp với quy mô, tính chất cháy, nổ theo quy định. Xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu người và di chuyển tài sản trong tình huống cháy phức tạp.

 Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về PCCC trên một số tuyến đường chính và những nơi đông người trên địa bàn thành phố; Phòng Văn hóa - thông tin thành phố đưa các khẩu hiệu tuyên truyền lên bảng quảng cáo điện tử tại tuyến đường Nguyễn Huệ; Đinh Tiên Hoàng bắt đầu từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 10/10/2018.

Công an thành phố chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh tổ chức hội thao nghiệp vụ PCCC lực lượng quần chúng năm 2018. Đồng thời, phối hợp các ban ngành, đơn vị có liên quan đông người như chợ, trung tâm thương mại, khu dân cư, chung cư và nơi vui chơi giải trí tập trung đông người. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định an toàn PCCC. Phấn đấu không để xảy ra cháy, cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân 11 phường xã, các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp tăng cường công tác tự kiểm tra, tự tuyên truyền về PCCC, không để xảy ra cháy, nổ tại cơ quan đơn vị mình nếu có xảy ra cháy thì dập tắt đám cháy ngay từ mới phát sinh.

ANH MINH  - (Trung tâm Văn hóa - Thể thao TPVL)

Các tin khác