Ngày 10/09/2018 07:33:43
Tổ chức hội nghị sơ kết tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2018
Ngày 27/8/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long tổ chức hội nghị sơ kết tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2018. Ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long chủ trì hội nghị.

Trong tháng 8, tình hình kinh tế thành phố phát triển khá: tổng mức bán lẻ hàng hóa ước thực hiện là 803 tỷ đồng, tăng 12,06% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu hoạt động lưu trú và ăn uống ước thực hiện 255 tỷ đồng, tăng 11,72% so với cùng tháng năm trước. Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện 398 tỷ đồng, tăng 10,51% so với cùng kỳ năm trước.  Giải quyết việc làm cho 711 lao động, đào tạo nghề cho 372 lao động.  Tổng số thu BHXH tháng 8 trên 15 tỷ 849 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm đến nay trên 111tỷ 535 triệu đồng, đạt 56,95 % so với kế hoạch; độ bao phủ BHYT toàn dân đến nay đạt 81%. Đời sống đại bộ phận dân cư vẫn tương đối ổn định và ngày càng được cải thiện. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo; người dân được hưởng thụ nhiều hơn từ các chính sách phúc lợi xã hội và sự đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của Nhà nước. Qua đó mức sống dân cư đã được tăng lên đáng kể, tuy nhiên chưa có sự cải thiện rõ rệt và không đồng đều về đời sống vật chất giữa các tầng lớp dân cư; các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của người dân ngày càng cao; Các chính sách an sinh xã hội được chú trọng chăm lo đời sống với người có công, gia đình chính sách và đối tượng bảo trợ xã hội; tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững.


Ảnh:  Ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hà nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà các ngành chức năng cần chú trọng thực hiện trong tháng 9 như: Đảm bảo an ninh trật tự; thực hiện tốt chỉnh trang đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp chào mừng Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9 và Hội nghị tin học toàn quốc do Sở Thông tin – Truyền thông đăng cai tổ chức tại Nhà hàng Hương Sen - Phường 4, thành phố Vĩnh Long. Tiếp đoàn Sinh viên Hàn Quốc đến khảo sát thực tế để tổ chức hoạt động tình nguyện tại TPVL vào năm 2019. Phòng Kinh tế phối hợp với các ngành chức năng tiếp đoàn Quận 8 - TP. HCM đến TPVL ký kết kết nối thị trường. Xây dựng kế hoạch tổ chức Tết Trung thu cho thiếu nhi và vận động xã hội hóa trong công tác tặng quà Trung thu cho các cháu thiếu nhi thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thành phố. Khảo sát 03 đơn vị được chọn làm điểm xây dựng phường Văn minh đô thị. Trung tâm Phát triển Quỹ đất phối hợp với Phòng Quản lý - Đô thị thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm. Thực hiện tốt công tác thu thuế. Các chủ đầu tư xây dựng cơ bản rà soát lại các thủ tục công trình trong năm 2019 để các ngành chức năng thẩm định đúng tiến độ; khẩn trương quyết toán các công trình đã đưa vào sử dụng. Phòng Văn hóa - Thông tin xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển thành phố. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố thực hiện tốt công tác xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần thứ nhất.

                                                 Tin, ảnh: ANH MINH (Trung tâm Văn hóa - Thể thao TPVL)

 

Các tin khác