Ngày 17/08/2018 15:43:06
UBND TPVL triển khai kế hoạch thực hiên tiêu chí đánh giá chính quyền điện tử tử cấp TP và phường xã
Chiều 30/7/2018, UBND TPVL tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá mức độ chính quyền điện tử cấp thành phố và 11 phường xã.

Theo đó, đối với cấp huyện tiêu chí xếp hạng chính quyền điện tử gồm có 146 tiêu chí, với thang điểm 160 được phân thành 2 nhóm tiêu chí đánh giá. Còn đối với cấp xã tiêu chí đánh giá xếp hạng chính quyền điện tử gồm 81 tiêu chí, với thang điểm 100. Tuy nhiên, để xây dựng chính quyền điện tử và hướng tới cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thời gian tới TPVL đẩy mạnh đầu tư, triển khai nhiều ứng dụng, dịch vụ công nghệ thông tin, chú trọng chia sẻ cơ sở dữ liệu, liên kết giữa các hệ thống thông tin từ tỉnh đến địa phương. Qua đó xây dựng nền hành chính điện tử hiện đại, đảm bảo dữ liệu, công tác giải quyết thủ tục hành chính liên thông từ cấp xã đến cấp tỉnh nhằm nâng cao năng suất hiệu quả làm việc, giảm thời gian, chi phí, đáp ứng tốt các yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Việc triển khai chính quyền điện tử được thành phố kết hợp chặt chẽ với cải cách hành chính, đến nay TPVL đã thực hiện tốt đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”  tại trụ sở UBND thành phố và 11 xã - phường. Văn phòng một cửa liên thông hiện đại thành phố  với 289 dịch vụ công mức độ 3 và một cửa liên thông hiện đại cấp xã được triển khai thí điểm tại phường 1 và xã Trường An với 199 dịch vụ công. Hiện đang triển khai xây dựng mô hình này với các xã phường còn lại đúng theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, nhằm hướng đến xây dựng chính quyền phục vụ, thân thiện và gần dân hơn./.

 Nguyễn Sơn

Các tin khác