Ngày 17/08/2018 16:10:29
Thành phố Vĩnh Long tổ chức Hội nghị triển khai văn bản pháp luật mới
Ngày 10/7/2018, tại hội trường Thành ủy, Hội đồng phối hợp phổ biến và giáo dục pháp luật thành phố Vĩnh Long tổ chức hội nghị triển khai văn bản pháp luật mới đợt 1 năm 2018.

Trên 200 đại biểu là Trưởng hoặc phó các cơ quan, ban ngành thành phố và Khối Đảng, đoàn thể; Chuyên viên nghiên cứu Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, Văn phòng Thành ủy; Thành viên Hội đồng giáo dục pháp luật thành phố; Giáo viên giảng dạy bộ môn giáo dục công dân của trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Công chức Tư pháp, Công chức hộ tịch; trưởng, phó các ấp khóm 11 phường xã tham dự hội nghị.


Ảnh: Quang cảnh buổi hội nghị.

Đại biểu được nghe triển khai 6 văn bản Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV và Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký lệnh công bố bao gồm: Luật Quản lý nợ công (sửa đổi); Luật Lâm nghiệp; Luật Thủy sản (sửa đổi); Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng để các văn bản pháp luật mới có nội dung thiết thực và sớm đi vào cuộc sống, đúng tinh thần quy định của Nhà nước.

                                                                                                            Tin, ảnh: ANH MINH (Trung tâm Văn hóa - Thể thao TPVL)

 

Các tin khác