Ngày 06/07/2018 22:10:44
Hỗ trợ gần 150 triệu đồng xây dựng 6 mô hình trồng hoa kết hợp hệ thống tưới phun
Nhằm giúp nông dân phát triển mô hình trồng hoa kiểng, trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2020, TPVL sẽ được tỉnh hỗ trợ gần 150 triệu đồng giúp nông dân các phường, xã xây dựng 6 mô hình thí điểm trồng hoa kết hợp với hệ thống tưới phun. Trong số này, có 2 mô hình trồng hoa hồng dây leo, 4 mô hình trồng hoa phong lan.

Thông qua mô hình, nông dân trên địa bàn sẽ được các ngành chuyên môn tập huấn kỹ thuật trồng, giới thiệu sản phẩm và hội thảo tổng kết đánh giá nhân rộng mô hình. Hiện, Phòng Kinh tế TPVL đã khảo sát để hỗ trợ cho nông dân xây dựng 2 mô hình thí điểm trồng hoa hồng dây leo ở Phường 5 và xã Trường An. Theo đó, mỗi mô hình nông dân được hỗ trợ 130 nhánh hoa hồng dây leo và hệ thống tưới phun trên diện tích 200 m2, nông dân đóng góp công chăm sóc và các chi phí khác phục vụ sản xuất. Tổng kinh phí thực hiện mô hình 49,87 triệu đồng, do Sở Khoa học& Công Nghệ VL hỗ trợ.

 Hiện mô hình này đang được Phòng Kinh tế TPVL phối hợp với ngành chuyên môn lắp đặt hệ thống tưới phun tự động và hỗ trợ giống hoa hồng dây leo để nông dân thực hiện mô hình đạt hiệu quả cao./.

HỮU THÀNH( Đài TT.TPVL)

Các tin khác