Ngày 08/06/2018 10:36:02
Thông báo: Ủy ban nhân dân TPVL tổ chức buổi đối thoại giải quyết khó khăn, vướng mắc đối với Hợp tác xã, Hộ kinh doanh trên địa bàn
Thực hiện Công văn số 1087/UBND-KTTH ngày 04/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc tổ chức gặp gỡ, đối thoại, giải quyết khó khăn vướng mắc cho các Hợp tác xã, Hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh năm 2018 và Kế hoạch số 755/KH-SKHĐT-KT ngày 20/4/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tổ chức gặp gỡ, đối thoại, giải quyết khó khăn, vướng mắc với các Hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn Thành phố Vĩnh Long và Thị xã Bình Minh năm 2018 đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất tại Công văn số 1559/

Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long phối hợp với Sở kế hoạch và Đầu tư tổ chức buổi đối thoại nhằm tạo điều kiện cho các Hợp tác xã, Hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Vĩnh Long gặp gỡ, tiếp xúc với Lãnh đạo UBND tỉnh, UBND thành phố và các sở ngành có liên quan để nắm bắt, chia sẻ và có những giải pháp kịp thời nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các Hợp tác xã, Hộ kinh doanh trên địa bàn. Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn cho các Hộ kinh doanh thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh đúng quy định và giới thiệu các chính sách hỗ trợ, vận động các Hộ kinh doanh chuyển đổi hoạt động theo loại hình doanh nghiệp khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Thời gian đối thoại bắt đầu lúc 8 giờ, ngày 29/5/2018 (thứ ba) tại Hội trường UBND thành phố Vĩnh Long, số 79 đường 30 tháng 4, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long.

Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long thông báo đến tất cả các Hợp tác xã, Hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Vĩnh Long biết để tham dự buổi đối thoại, giải quyết khó khăn vướng mắc cho Hợp tác xã, Hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Vĩnh Long.

                                                                                                       Kiên Cường - VP UBND TPVL

Các tin khác