Ngày 11/04/2018 09:10:53
Thành phố Vĩnh Long dẫn đầu công tác tổng điều tra kinh tế năm 2017
Chiều 07/3/2018, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế TPVL tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn thành phố Vĩnh Long.

Thực hiện cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế TP đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo các phường xã tiến hành thu thập thông tin thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 là thu thập thông tin Khối doanh nghiệp và khối hành chính sự nghiệp trong tháng 3, tháng 4/2017; giai đoạn 2 là thu thập thông tin khối cá thể và khối tôn giáo trong tháng 7/2017. Công tác điều tra đã được TPVL tổ chức nghiêm túc, đúng phương án, đảm bảo số lượng, chất lượng và kết thúc đúng kế hoạch đề ra và được Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Tỉnh đánh giá loại giỏi, đứng đầu phong trào thi đua thực hiện công tác điều tra của tỉnh. Qua kết quả điều tra, TPVL có 15.119 cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp và tôn giáo, tín ngưỡng. So với kết quả tổng điều tra năm 2012 thì trên địa bàn TPVL tăng 80 cơ sở.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Hà – Phó Chủ tịch UBND TPVL, Trưởng BCĐ cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017 biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của ngành Thống kê cùng đội ngũ điều tra viên, đã tập trung triển khai để đưa ra kết quả trong thời gian nhanh nhất, đồng thời ông đề nghị BCĐ tổng điều tra kinh tế và các ngành, phường xã tiếp tục rà soát xử lý, tổng hợp kết quả chính thức tổng điều tra kinh tế năm 2017 theo đúng hướng dẫn; hoàn thiện cơ sở dữ liệu và công bố số liệu chính thức trên địa bàn TP để các ngành, đơn vị phường xã sử dụng kết quả tổng điều tra trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội./.

 

Nguyễn Sơn (Đài TT TPVL)

Các tin khác