Ngày 01/10/2017 20:35:14
Gần 100 tỷ đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Đường từ Quốc lộ 53 đến đường Võ Văn Kiệt, Phường 3
Ngày 26/9/2017, Chủ tịch UBND TPVL Nguyễn Trung Kiên vừa ký ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Đường từ Quốc lộ 53 đến đường Võ Văn Kiệt, Phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

 

Tổng diện tích đất thu hồi của công trình là 40.157,2m2, với tổng số có 155 hộ dân và 01 tổ chức (Tịnh xá Ngọc Châu) bị ảnh hưởng và đất công cộng. Theo đó, tổng giá trị phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Đường từ Quốc lộ 53 đến đường Võ Văn Kiệt, Phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long là 99.904.142.598 đồng, bao gồm các khoản bồi thường hỗ trợ về đất, giá trị bồi thường nhà và vật kiến trúc, giá trị bồi thường cây trồng, các khoản hỗ trợ của Nhà nước đối với hộ dân bị ảnh hưởng như: hỗ trợ thuê nhà, hỗ trợ di dời, hỗ trợ kinh doanh, hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất, hỗ trợ chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm, tái định cư phân tán, tái định cư tập trung và các chi phí khác theo quy định có liên quan.


Kinh phí từ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng của công trình Đường từ Quốc lộ 53 đến đường Võ Văn Kiệt, Phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long do Chủ đầu tư là Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Long chi trả.

Kiên Cường - VP HĐND&UBND TPVL 

(Nguồn: Quyết định số 3801/QĐ-UBND ngày 26/9/2017)

Các tin khác