Ngày 09/05/2017 13:43:22
Triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chiều 25/4/2017, Thành ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Theo đó, Thành ủy Vĩnh Long quy hoạch Cán bộ với phương châm “mở” và “động”, quy hoạch cán bộ phải thật sự gắn kết với các khâu khác trong công tác cán bộ như, nhận xét, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; sắp xếp, bố trí, luân chuyển, sử dụng cán bộ; Quy hoạch cán bộ đồng bộ từ trên xuống, lấy quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên. Đồng thời đảm bảo đánh giá đúng cán bộ về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực thực tiễn, uy tín, sức khỏe và chiều hướng triển vọng phát triển trước khi đưa vào quy hoạch; đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu quy hoạch BCH đảng bộ cấp thành phố và phường xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, độ tuổi, cơ cấu nữ,… Với tiêu chuẩn, cơ cấu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố có chuyên môn, nghiệp vụ 100% tốt nghiệp hoặc đang học đại học, lý luận chính trị 70% tốt nghiệp cao cấp, cử nhân hoặc đang học cao cấp, 30% tốt nghiệp trung cấp; cơ cấu độ tuổi đảm bảo 3 độ tuổi, dưới 35 tuổi không dưới 20%, từ 35-45 tuổi khoảng 40-50%, trên 45 tuổi khoảng 30-40%.

Quy hoạch cán bộ nhằm tạo sự chủ động trong công tác cán bộ, bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, đồng thời chuẩn bị nguồn cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý về mọi mặt để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.   


 Nguyễn Sơn (Đài TT TPVL)     

                                                                                     

Các tin khác