Ngày 19/03/2017 18:53:27
11 phường, xã thành phố Vĩnh Long niêm yết danh sách 174 ứng cử Trưởng, Phó ấp, khóm, nhiệm kỳ (2017- 2019)
Thực hiện theo lịch trình bầu cử Trưởng, Phó trưởng ấp, khóm và Ban thanh tra nhân dân, nhiệm kỳ (2017 – 2019), ngày 13/3/2017, Ban chỉ đạo bầu cử 11 phường, xã trên địa bàn TPVL đã lập và niêm yết danh sách cử tri, công bố việc thành lập tổ bầu cử, lập và niêm yết danh sách 174 ứng cử viên bầu vào chức danh Trưởng, Phó ấp, khóm, nhiệm kỳ (2017 – 2019).

Qua hội nghị Hiệp thương lần 3 đã thống nhất danh sách 116 ứng cử viên bầu vào chức danh Trưởng khóm, ấp, nhiệm kỳ 2017- 2019, trong đó có 48 ứng cử viên tái cử, đảng viên chiếm tỉ lệ 100%, và 100% ấp, khóm bầu Bí thư kiêm Trưởng ấp, khóm. 58 ứng cử viên bầu vào chức danh Phó Trưởng ấp, khóm, trong đó có 26 đảng viên và 42 người tái cử.

Ngoài ra, các phường, xã TPVL còn bầu 115 thành viên Ban thanh tra nhân dân, trong đó có 71 đảng viên, 51 người tái cử và người có tuổi đời cao nhất là 68 tuổi, thấp nhất là 25 tuổi.

Hiện, các phường trên địa bàn TPVL đã thành lập 59 tổ bầu cử với hơn 30 ngàn 500 cử tri chuẩn bị tham gia bầu cử Trưởng, Phó ấp, khóm, nhiệm kỳ (2017- 2019./.

 HỮU THÀNH( Đài TT.TPVL)

Các tin khác