Ngày 31/05/2014 11:26:55
Tập trung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “thiết thực, hiệu quả, có chất lượng”
Dân quân tự vệ (DQTV) là lực lượng vũ trang (LLVT) quần chúng ở cơ sở, không thoát ly sản xuất, công tác; là một bộ phận của LLVT nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, sự chỉ huy trực tiếp của cơ quan quân sự các cấp; là một trong những công cụ chủ yếu để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, của Nhà nước. Nhận thức rõ điều đó, trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng (QS - QP), năm 2013,

Năm 2013, Ban CHQS thành phố Vĩnh Long luôn chú trọng công tác xây dựng lực lượng DQTV cũng như công tác huấn luyện, diễn tập. Đơn vị  thực hiện tốt vai trò tham mưu cho UBND thành phố Vĩnh Long thành lập Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh, tuyển sinh quân sự; ban hành quyết định điều động tập huấn, huấn luyện 1.907  đối tượng DQ. Nhân  kỷ niệm ngày thành lập lực lượng DQTV (28/3) đã kết nạp  280 đồng chí; giải ngạch 266 đồng chí. Xây dựng đạt 1,68% so với dân số, trong đó: DQ: 1.234 đồng chí, TV: 1.100 đồng chí, 596 đảng viên. Thành phố Vĩnh Long có 50 Ban CHQS cơ quan. Đã cấp phát 1.247 bộ trang phục lực lượng DQTV. 2 đồng chí đang theo học liên thông Cao đẳng Quân sự tại trường QSQK9.

Công tác huấn luyện, diễn tập DQTV thực hiện nghiêm túc theo hướng tập trung, thống nhất, trước hết chú trọng tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quân sự cơ sở như: Tập huấn cán bộ DQ phường xã; tổ chức lễ ra quân huấn luyện; huấn luyện DQTC; huấn luyện dân quân năm thứ nhất; huấn luyện dân quân cơ động, dân quân binh chủng (2 cụm); bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4, đối tượng 5; tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho học sinh khối 11 các trường THPT trên địa bàn… kết quả đạt từ khá trở lên. Tham gia tốt các hoạt động hội thao thể dục thể thao cấp thành phố, tỉnh tổ chức. Phối hợp cùng lực lượng công an tổ chức diễn tập A2 tại Phường 5, Phường 8, quân số tham gia 326 đồng chí. 5 đồng chí tham gia hội thi chỉ huy trưởng Quân sự phường, xã, thị trấn giỏi do tỉnh tổ chức.

Để có được những thành tích và kết quả trên, các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho lực lượng DQTV trong thực hiện công tác quân sự địa phương, xây dựng và củng cố lực lượng DQTV ngày một vững mạnh. Phát huy những kết quả, thành tích của lực lượng DQTV, năm 2014, Đảng ủy Quân sự thành phố tập trung vào một số nhiệm vụ chính: Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,68% so với dân số, xây dựng theo phương châm “Rộng khắp có trọng điểm” sát quyết tâm tác chiến phòng thủ. Tập trung phát triển đảng viên cho lực lượng DQ đạt 10,5-11%; tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng là đảng viên đạt 15-20%; ấp khóm đội trưởng là đảng viên đạt 65-70%; chi bộ quân sự có chi ủy đạt 70-75%. Tổ chức huấn luyện cán bộ từ phó chủ tịch trở xuống.

Huấn luyện cán bộ: quán triệt, thực hiện có hiệu quả phương châm huấn luyện “Cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu”, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận và rèn luyện năng lực thực hành công tác CH-TM trong huấn luyện, luyện tập; tổ chức huấn luyện tại chức đạt 90% quân số trở lên; chú trọng nâng cao chất lượng rèn luyện thể lực và trình độ bắn súng TLAK và súng ngắn K54.

Huấn luyện các đối tượng: vận dụng tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện DBĐV, DQTV nắm và sử dụng tốt các loại vụ khí, khí tài được trang bị, phấn đấu sử dụng giỏi vũ khí được trang bị và thành thạo các loại vũ khí khác trong biên chế; nắm chắc và xử lý tốt các tình huống trong mọi địa hình; tổ chức huấn luyện cụm, huấn luyện dã ngoại kết hợp với vận động quần chúng. Chú trọng huấn luyện hành quân chiến đấu và xử trí một số tình huống trong hành quân, huấn luyện đêm từ 30-40%.

Việc xây dựng lực lượng DQTV theo hướng “thiết thực, hiệu quả, có chất lượng” giúp lực lượng DQTV của thành phố hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng lực lượng vũ trang thành phố luôn giữ vững và phát huy là lá cờ đầu trong công tác quân sự, quốc phòng, thực sự là công cụ tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân thành phố Vĩnh Long.

 

                                                                             Bài, ảnh: ANH MINH

Các tin khác