Ngày 13/05/2016 07:56:52
Tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 4, triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 5/2016
Ngày 04/5/2016, Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long tổ chức hội nghị sơ kết tình hình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng tháng 4 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 5/2016. Ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ tịch UBND TPVL chủ trì hội nghị.

Ảnh: Ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND TPVL phát biểu gợi ý các ban ngành và phường, xã

đóng góp các vấn đề trọng tâm thực hiện của đơn vị thực hiện trong tháng.

Trong tháng 4 năm 2016, tình hình kinh tế - xã hội thành phố Vĩnh Long phát triển ổn định, mức tăng trưởng kinh tế khá. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ xã hội ước đạt trên 909 tỷ đồng; ước giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong tháng đạt trên 340 tỷ đồng, tăng 3,7% so với tháng trước; Diện tích kế hoạch 200 ha, xuống giống 277,7 ha, hiện lúa đang trong giai đoạn mạ là 73 ha, giai đoạn đẻ nhánh là 204,7 ha, rau màu Hè thu xuống giống trong tháng là 84,3 ha gồm 0,5 ha bắp, 2ha khoai lang, 15 ha đậu nành, 0,3 ha đậu phộng, 1,3 ha mè, 14,75 ha ấu, 24,6 ha dưa hấu và 25,85 ha rau các loại. Dự án VLAP đã cấp phát 29.123/44.562 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thường xuyên kiểm tra hệ thống chiếu sáng công cộng và hệ thống đèn trang trí phục vụ chiếu sáng cho trung tâm thành phố phục vụ Bầu cử Quốc hội lần thứ XIV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thực hiện tốt việc thu gom rác theo giờ trên địa bàn các phường 1, phường 2, phường 3, phường 4 và phường 5, bảo đảm giữ gìn vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Thực hiện tốt công tác chính sách xã hội, lao động và giải quyết việc làm; an sinh xã hội.  Tình hình an ninh quốc phòng giữ vững, ổn định.

Ảnh: Quang cảnh Đại biểu về dự Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Vĩnh Long Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện trong tháng 5/2016:

Giao Chủ tịch UBND Phường 1 phối hợp với Chi cục Thống kê thành phố tổ chức tập huấn công tác thống kê theo biểu mẫu thống kê cho các khóm trên địa bàn trong ngày 05/5/2016. Hoàn thành công tác điều tra và gửi về Tỉnh trong ngày 05/5/2016;

Hoàn thành công tác lập bộ công tác phòng chống thiên tai đơn vị phường 8, phường 9 vào ngày 06/5/2016 gửi Phòng kinh tế báo cáo Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long; Chủ đầu tư các công trình trên địa bàn thực hiện công tác thanh quyết toán các công trình còn tồn đọng; Các ban ngành có liên quan tiếp tục giải quyết việc lấn chiếm đất tại Nhà máy bia Sài Gòn Vĩnh Long , xã Tân Ngãi theo các bước và theo chức năng nhiệm vụ của từng ngành theo qui định. Tạm thời ngưng thực hiện bước 2 để sau công tác bầu cử tổ chức thực hiện tiếp;

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng báo cáo sơ bộ công tác xử lý nước thải ở Khu dân cư vượt lũ phường 9 qua phản ánh của người dân; thời gian báo cáo đến ngày 06/5/2016; Giao Chủ tịch UBND Phường 1 có phương án sắp xếp phân loại tuyến đường cho người dân buôn bán, vui chơi giải trí… Đồng thời phối hợp với các ban ngành thành phố có liên quan trong công tác kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè,... trong kinh doanh, mua bán để từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng phường 1 lên Phường văn minh đô thị;

Trưởng Phòng Kinh tế, Chủ tịch UBND 11 phường, xã tập trung thực hiện chiến dịch mùa khô, hoàn thành các công trình cơ giới và xúc tiến các công trình thủy lợi bằng thủ công; bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng; Giao Trưởng phòng Kinh tế kết hợp với Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch và các đơn vị có liên quan hoàn thành Đề án và dự thảo quyết định thành lập cụm chợ trình UBND ngày 15/5/2016 để trình Ban Thường vụ Thành ủy.

Xây dựng mô hình Hợp tác xã Chợ Tân Hội tham mưu UBND thành phố đóng góp đánh giá kết quả thực hiện, trong đó chú ý bảo đảm ưu tiên cho người dân ở địa phương vào buôn bán, kinh doanh; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vĩnh Long đôn đốc nhà thầu thi công Chợ thực phẩm, bảo đảm hoàn thành theo thời gian được gia hạn; Đồng thời đơn vị phải khẩn trương, xúc tiến thực hiện các công trình của thành phố và tỉnh trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện có khó khăn thì xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ủy ban để giải quyết kịp thời.

Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 phường, xã nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long theo đúng thời gian quy định để báo cáo Thành ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long được kịp thời.

Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 06 của Tỉnh ủy.

* Đối với công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn:

Trưởng Phòng văn hóa và Thông tin, Trưởng Đài truyền thanh thành phố Vĩnh Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã tập trung công tác thông tin tuyên truyền, trong đó quan tâm đến chất lượng của các cuộc tuyên truyền, phân chia nội dung tuyên truyền một cách cụ thể, bảo đảm những nội dung tuyên truyền được người dân tiếp nhận;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy phường, xã chỉ đạo các đoàn thể trong sinh hoạt định kỳ lồng ghép tổ chức mạn đàm tiểu sử ứng cử viên, bảo đảm hoàn thành trước 20/5/2016; Tổ chức niêm yết tiểu sử tóm tắt ứng cử viên bảo đảm trang nghiêm, lịch sự. Đối với công tác tiếp xúc cử tri cần bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, bao gồm bảo đảm số lượng cử tri tham dự, trang trí, âm thanh, bảo đảm an ninh trật tự,... Tiếp tục rà soát số lượng cử tri để bảo đảm đúng, đủ cử tri tạo công bằng trong việc tham gia bầu cử;

Giao Trưởng Phòng Tài chính kế hoạch thành phố Vĩnh Long hướng dẫn cho UBND các phường - xã, Công An thành phố Vĩnh Long, Ban chỉ huy quân sự thành phố Vĩnh Long về kinh phí phục vụ công tác bầu cử bảo đảm theo quy định; Giao Trưởng Công An, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thành phố Vĩnh Long có kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, quản lý tốt công tác nắm địa bàn, đối tượng, bảo vệ địa điểm niêm yết danh sách ứng cử viên, ... để có kế hoạch bảo đảm cho trước, trong và sau công tác bầu cử đạt kết quả tốt; Các ngành chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn; Các ngành, các địa phương giảm những cuộc họp chưa thật sự cần thiết để tập trung thực hiện hoàn thành nhiệm vụ công tác bầu cử trên địa bàn./.

 Hữu Hậu - VP HĐND&UBND TPVL