Ngày 14/10/2015 14:16:06
Nhân sự mới của Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Vĩnh Long
Ngày 09 tháng 10 năm 2015, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Long ban hành Quyết định bổ nhiệm Trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Vĩnh Long.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Long ban hành Quyết định bổ nhiệm Ông Ngô Thanh Sơn - Quyền Trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Vĩnh Long giữ chức vụ Trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Vĩnh Long, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm tính từ ngày được bổ nhiệm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                                                                                                Kim Phượng


Các tin khác