Ngày 08/10/2015 09:07:18
Thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp
Ngày 07 tháng 10 năm 2015, Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Long đã ban hành Quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Long năm 2015.

Thành phần Hội đồng gồm có Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long làm Chủ tịch Hội đồng và Phó Chủ tịch Hội đồng do Ông Võ Trí Thống - Trưởng phòng Nội vụ thành phố Vĩnh Long đảm nhiệm. Các ủy viên Hội đồng gồm có Ông Nguyễn Hữu Dũng - Trưởng Đài Truyền Thanh TPVL, Ông Huỳnh Chí Nguyện - Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch TPVL, Bà Huỳnh Thu Hồng - Phó Trưởng phòng Nội vụ TPVL, Bà Huỳnh Thị Quyên - Quyền Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin TPVL, Ông Võ Thanh Mãnh - Trưởng ban Quản lý chợ TPVL, Ông Trương Anh Tuấn - Quyền Trưởng ban Quản lý dự án XDCB TPVL, Ông Phùng Hữu Phương - Chuyên viên Phòng Nội vụ - kiêm thư ký Hội đồng.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng xét tuyển viên chức thực hiện theo quy định tại khoản 3, điều 6 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Hội đồng tuyển dụng làm việc theo nguyên tắc tập thể, kết luận theo đa số; Trong thời gian hoạt động, Hội đồng tuyển dụng đặt tại Phòng Nội vụ TPVL, hoạt động theo từng kỳ xét tuyển và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.                

                                                THU THẢO VP.HĐND&UBND TPVL

Các tin khác